Cả nhà giúp e trường hơp này với ạ; Bên e có một chị đong bảo hiểm được 7 tháng …

Cả nhà giúp e trường hơp này với ạ; Bên e có một chị đong bảo hiểm được 7 tháng thì nghỉ sinh e bé và sau khi nghỉ chế độ đc 5 tháng nhận tiền thai sản xong chị ấy báo nghỉ làm luôn vậy e có phải làm báo giảm lđ nữa k a???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 18, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà giúp e trường hơp này với ạ; Bên e có một chị đong bảo hiểm được 7 tháng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *