Cả nhà cho em hỏi chút ạ. Công ty em chuyển địa điểm từ Hải Dương ra Quang Ninh….

Cả nhà cho em hỏi chút ạ. Công ty em chuyển địa điểm từ Hải Dương ra Quang Ninh. Thủ tục chuyển thì xong hết rồi nhưng bên thuế Quảng Ninh báo thuế Hải Dương chưa chuyển số lượng tồn hóa đơn sang cho thuế Quảng Ninh thì em phải làm thủ tục gì để hoàn thiện hồ sơ ạ?
Các chuyên gia tư vấn em với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 18, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *