Em chào các anh chị! Em xin hỏi : 1 lao động đóng bhxh từ tháng 5/2017. Lúc đóng…

Em chào các anh chị!
Em xin hỏi : 1 lao động đóng bhxh từ tháng 5/2017. Lúc đóng bhxh, thì công ty hiện tại k hỏi LĐ đó gì về vấn đề sổ bhxh . Mặc nhiên đóng tiếp theo mst đó.
Đến nay khi LĐ đó chuẩn bị làm HS thai sản thì công ty mới nói cho LĐ đó phải cung cấp sổ bhxh cho cty. Mà sổ đó ở công ty cũ, đã bị mất sổ từ năm 2014 và công ty cũ chưa chốt sổ bảo hiểm.
Bây giờ LĐ đó phải làm sao để được hưởng thai sản ạ ?
Kinh mong anh chị cho e ý kiến 🙁

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 17, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Em chào các anh chị! Em xin hỏi : 1 lao động đóng bhxh từ tháng 5/2017. Lúc đóng…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *