mình cập nhật mã số bảo hiểm hồ sơ đã ok nhưng khi tra cứu trên mạng thì chưa có…

mình cập nhật mã số bảo hiểm hồ sơ đã ok nhưng khi tra cứu trên mạng thì chưa có. có bạn nào bị như vậy không. hỏi phần mềm thì nó kêu do bảo hiểm chưa cập nhật. gọi bảo hiểm thì không được.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 16, 2017

account_box admin

16 thoughts on “mình cập nhật mã số bảo hiểm hồ sơ đã ok nhưng khi tra cứu trên mạng thì chưa có…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *