Công ty em mới thành lập đã có sẵn môt số máy móc dùng cho sản xuất nhưng không …

Công ty em mới thành lập đã có sẵn môt số máy móc dùng cho sản xuất nhưng không có giấy tờ, hay hóa đơn, vậy em phải làm thủ tục giấy tờ NTN để nhưng TSCĐ đó được duyệt vào TSCD của Cty . A/C giúp em vụ này với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 16, 2017

account_box admin

One thought on “Công ty em mới thành lập đã có sẵn môt số máy móc dùng cho sản xuất nhưng không …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *