Chuyện là thế này, Cty em nhận xây dựng cho Cty A, bên A đã thanh toán 80%, bên …

Chuyện là thế này, Cty em nhận xây dựng cho Cty A, bên A đã thanh toán 80%, bên em vẫn chưa xuất hóa đơn, chờ nghiệm thu bàn giao xuất 1 thể. Nhưng bây giờ CTy A muốn bên em làm hợp đồng với CTy B ( Thực tế A và B đều cùng nhóm chủ, chỉ khác người đứng đầu pháp luật).
Nếu bây giờ bên em ký với CTy B thì số tiền 80% bên Cty A đã thanh toán, em sợ sau này Thuế cho đó là thu nhập khác và bắt đóng thuế.
Có cách nào để hợp thức số tiền Cty A đã trả là của Cty B ko ạ? ( Ko dùng phương phát chuyển trả lại tiền Cty A, để B thanh toán toàn bộ, vì số tiền cũng nhiều bên em ko làm thế được).
Em cảm ơn cả nhà.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 16, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Chuyện là thế này, Cty em nhận xây dựng cho Cty A, bên A đã thanh toán 80%, bên …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *