Các chế cho em hỏi là doanh nghiệp mới thành lập thì dựa vào căn cứ nào để xác đ…

Các chế cho em hỏi là doanh nghiệp mới thành lập thì dựa vào căn cứ nào để xác định tính thuế theo phương pháp nào?
(Vì giờ các bác thuế bỏ mẫu 06 rồi)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 16, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *