Vụ hoá đơn khống ở HN 17 cty có ai dính không vậy ? Share cho các bạn danh sách…

Vụ hoá đơn khống ở HN 17 cty có ai dính không vậy ?

Share cho các bạn danh sách nhé
#WKT

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 15, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Vụ hoá đơn khống ở HN 17 cty có ai dính không vậy ? Share cho các bạn danh sách…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *