Mình mới vào làm kế toán ở cty vận tải, trong năm nay công ty mình thay đổi địa …

Mình mới vào làm kế toán ở cty vận tải, trong năm nay công ty mình thay đổi địa chỉ 2 lần, nhưng bạn ktoan cũ k làm thông báo gởi chi cục thuế, bạn ấy bảo là k cần
Nhưng mình tìm hiểu thì thấy chi cục thuế chỗ mình có yc phải làm thông báo gởi
Nếu giờ mình làm bổ sung thì có bị phạt gì k mọi người

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 15, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Mình mới vào làm kế toán ở cty vận tải, trong năm nay công ty mình thay đổi địa …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *