Chào cả nhà. Mình ( kế toán) và cô giáo của em trai mình đang giải mục 1 câu 2 t…

Chào cả nhà. Mình ( kế toán) và cô giáo của em trai mình đang giải mục 1 câu 2 theo 2 tỷ giá khác nhau. Nhờ các bạn chuyên kế toán nhập khẩu hạch toán giúp xem mình hay cô giáo em mình nhầm với ạ. Thanks all

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 15, 2017

account_box admin

15 thoughts on “Chào cả nhà. Mình ( kế toán) và cô giáo của em trai mình đang giải mục 1 câu 2 t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *