Các bác cho e hỏi là trên mục tên hàng hoá dịch vụ trên hoá đơn gtgt thì có thể …

Các bác cho e hỏi là trên mục tên hàng hoá dịch vụ trên hoá đơn gtgt thì có thể viết bằng tiếng anh dc k ạ?
Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 15, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các bác cho e hỏi là trên mục tên hàng hoá dịch vụ trên hoá đơn gtgt thì có thể …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *