Cả nhà thân mến, em có vướng mắc về việc xác định giá tính thuế xin được trợ giú…

Cả nhà thân mến, em có vướng mắc về việc xác định giá tính thuế xin được trợ giúp như sau:
Cty em được nhà nước giao đất xây nhà bán, có phát sinh chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng như sau: “Phương án bồi thường hỗ trợ theo quy định hiện hành là 500tr; phương án bồi thường hỗ trợ của chủ đầu tư (tức công ty em) là 6 tỷ”. Và được UBND quận ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường tổng cộng là 6.5 tỷ.
Theo khoản 10 điều 7 TT219/2013/TT-BTC :”a) Giá đất được trừ để tính thuế GTGT được quy định cụ thể như sau:
a.1) Trường hợp được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước (không kể tiền sử dụng đất được miễn, giảm) và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật.”

Vậy khi xác định giá đất được trừ để tính thuế GTGT sẽ trừ 500tr hay 6.5 tỷ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 15, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà thân mến, em có vướng mắc về việc xác định giá tính thuế xin được trợ giú…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *