Anh chị ơi, cho em hỏi, cty bên lĩnh vực bán vlxd và có đi vận chuyển cát đá cho…

Anh chị ơi, cho em hỏi, cty bên lĩnh vực bán vlxd và có đi vận chuyển cát đá cho khách nữa. Công ty chỉ có 3 chiếc xe ô tô tải. Trong quá trình vận chuyển hàng thì cty có thuê thêm xe của các cá nhân có xe ô tô tải riêng chở hàng. Và họ đi đổ xăng dầu thì toàn lấy hóa đơn tên cty.
Giờ tiền xăng dầu chênh lệch quá nhiều so với số xe hiện có của công ty. như vậy làm sao ạ??

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 15, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Anh chị ơi, cho em hỏi, cty bên lĩnh vực bán vlxd và có đi vận chuyển cát đá cho…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *