Thuế TNDN tạm tính —————————– các anh chị cho e ý kiến với ạ!…

Thuế TNDN tạm tính
—————————–
các anh chị cho e ý kiến với ạ!
em đang thực tập tại 1 công ty, thuế TNDN cả năm của họ gần 1 tỷ đồng, nhưng trong năm k nộp thuế TNDN tạm tính.
như vậy, công ty có làm sai k ạ? không nộp tạm tính vẫn được ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 14, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *