Các anh chị cho em hỏi có ai làm kế toán khai thuế cho các nhà hàng kg ạh. E muố…

Các anh chị cho em hỏi có ai làm kế toán khai thuế cho các nhà hàng kg ạh. E muốn làm thêm có ổn kg ạh.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 14, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các anh chị cho em hỏi có ai làm kế toán khai thuế cho các nhà hàng kg ạh. E muố…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *