Cả nhà cho em hỏi vấn đề về LẬP TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN Công ty e trả lươn…

Cả nhà cho em hỏi vấn đề về LẬP TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN
Công ty e trả lương hàng tháng vào mùng 5 tháng sau. Vậy khi quyết toán thuế TNCN cho người lao động mới làm từ đầu năm thì thu nhập mà DN chi trả cho ng lao động chỉ có 11 tháng. Vậy khi quyết toán thuế TNCN kê khai 11 tháng hay 12 tháng ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 14, 2017

account_box admin

11 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi vấn đề về LẬP TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN Công ty e trả lươn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *