Anh chị cho em hỏi với ạ? Công ty em có một chị đã đóng bảo hiểm hơn 20 năm rồi,…

Anh chị cho em hỏi với ạ?
Công ty em có một chị đã đóng bảo hiểm hơn 20 năm rồi, nhưng sổ đã bị mất ở công ty cũ do bên kia làm mất và không trả lại sổ, chị ấy đã báo tăng ở công ty em. Giờ em chỉ làm cấp lại sổ do bị mất thôi ạ? Quá trình đóng trước đó của chị ấy thì được lưu lại rồi hay làm sổ mới thì mất ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 14, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Anh chị cho em hỏi với ạ? Công ty em có một chị đã đóng bảo hiểm hơn 20 năm rồi,…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *