Học và Làm Kế Toán Thế Nào !? Chúng ta thường học kế toán và luật thuế theo kiể…

Học và Làm Kế Toán Thế Nào !?

Chúng ta thường học kế toán và luật thuế theo kiểu “Làm Thế Nào Để Nhớ !?” !!!

Và thường ngưỡng mộ các bạn có trí nhớ giỏi !

Nhưng đâu phải chỉ có giỏi nhớ, các bạn phải xem thử cái mình học sẽ ứng dụng như thế nào !

Muốn ứng dụng vào thực tiễn thì phải hiểu !

Và cuộc sống và công việc luôn tồn tại hơn một giải pháp, như thế chúng ta sẽ phân tích ưu nhược của từng giải pháp !

Khi phân tích được bạn sẽ đánh giá được đâu là giải pháp Phù Hợp hơn

Sau cùng có thể bạn có thể sẽ chọn lựa cho mình một cách khác nữa, Đó Chính là Sáng Tạo

Do đó bạn phải tạo ra được những sản phẩm kế toán của mình phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của chính các bạn. Những bài viết hay kinh nghiệm của những anh chị đi trước chỉ là dẫn dắt và gợi ý cho các bạn !

(Bài viết có sử dụng hình ảnh và ý tưởng của nhóm Đổi mới và Sáng Tạo Giáo Dục)

#NddBao #WeMakeItSimple

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 13, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *