Có anh chị nào làm thủ tục hoan thuế như mục 3 (khoan 1 điều 31 Tt156) chưa ạ? …

Có anh chị nào làm thủ tục hoan thuế như mục 3 (khoan 1 điều 31 Tt156) chưa ạ? Giúp e với ạ. Làm sao để bit đc Hồ sơ, hay tai liệu nào biết đc đvi mh dc ngan sach nha nuoc thanh toan ạ????.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 13, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *