Cả nhà ơi cho mình hỏi đối với trường hợp Người mua không lấy hóa đơn: Ví dụ 1 n…

Cả nhà ơi cho mình hỏi đối với trường hợp Người mua không lấy hóa đơn: Ví dụ 1 ngày mình bán cho 3 khách hàng mỗi khách hàng doanh thu 100tr, tổng doanh thu trong ngày là 300tr thì ngày hôm đó mình chỉ xuất 1 hóa đơn GTGT ghi nhận doanh thu 300 rồi lập 1 bảng kê chi tiết gộp 3 khách hàng đó kep cùng hóa đơn hay mình phải xuất 3 tờ hóa đơn cho từng khách hàng ghi ở tiêu thức người mua hàng là “Người mua không lấy hóa đơn” và không phải lập bảng kê chi tiết? Thank cả nhà ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 13, 2017

account_box admin

11 thoughts on “Cả nhà ơi cho mình hỏi đối với trường hợp Người mua không lấy hóa đơn: Ví dụ 1 n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *