Em chào cả nhà. Em có chị bạn đang mang bầu, hiện tại đang đóng BHXH từ tháng 3 …

Em chào cả nhà.
Em có chị bạn đang mang bầu, hiện tại đang đóng BHXH từ tháng 3 và sắp tới Tháng 2/2018 công ty giải thể, k được đóng bảo hiểm nữa. Nhưng tận tháng 7 chị ấy mới sinh thì chị ấy có được hưởng chế độ thai sản không ạ?
Mọi người giúp e với, em cảm ơn ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 7, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *