Cho em hỏi về ngày nghỉ phép năm với ạ . Đến cuối năm nếu người lao động chưa ng…

Cho em hỏi về ngày nghỉ phép năm với ạ .
Đến cuối năm nếu người lao động chưa nghỉ hết số ngày phép năm thì có được nghỉ 1 lần cho hết số ngày nghỉ phép không ạ .
Ví dụ như đến cuối năm còn lại 10 ngày nghỉ ,nlđ muốn nghỉ cộng vào tết 1 lần luôn …. như vậy thì ảnh hưởng đến công việc , có cách nào để giải quyết không ạ hay tất cả mọi người đều nghỉ như vậy ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 7, 2017

account_box admin

One thought on “Cho em hỏi về ngày nghỉ phép năm với ạ . Đến cuối năm nếu người lao động chưa ng…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *