b FREE Các tiền bối chỉ bảo cho e cách hach toán nghiệp vụ sau với ạ, e mới vào…

b
FREE

Các tiền bối chỉ bảo cho e cách hach toán nghiệp vụ sau với ạ, e mới vào nghề nên k hiểu lắm, rất mong nhận được chỉ giáo của các tiền bối.em cảm ơn.
Ngày 1/10 cty ứng trước tiền mua máy trị giá nguyên tệ : 1.000.000 JPY Tỷ giá thanh toán 200JPY
Ngày 1/11 máy về trị giá nguyên tệ: 1.000.000 JPY tỷ giá khai hải quan là 201JPY.mặt hàng k chịu thuế nhập khẩu.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 7, 2017

account_box admin

One thought on “b FREE Các tiền bối chỉ bảo cho e cách hach toán nghiệp vụ sau với ạ, e mới vào…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *