Cả nhà lại cho em hỏi với là trợ cấp xăng xe nhà ở có được tính để tăng ca ko ạ….

Cả nhà lại cho em hỏi với là trợ cấp xăng xe nhà ở có được tính để tăng ca ko ạ.mới làm lương bối rối quá

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 6, 2017

account_box admin

12 thoughts on “Cả nhà lại cho em hỏi với là trợ cấp xăng xe nhà ở có được tính để tăng ca ko ạ….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *