Anh chị ơi em đang làm thủ tục gia hạn thẻ BHYT năm 2018.Năm ngoái có 1 số nhân …

Anh chị ơi em đang làm thủ tục gia hạn thẻ BHYT năm 2018.Năm ngoái có 1 số nhân viên đăng ký nơi khám khác quận, bây giờ nộp onl thì bị báo là khác quận phải đăng ký trong quận.Vì mấy ông sếp e ng nước ngoài trước đăng ký ở hồng ngọc, giờ đăng ký trong quận thì toàn phòng khám bình thường nên họ k muốn đăng ký ? Bây giờ phải đăng ký cùng quận hả anh chị

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 6, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Anh chị ơi em đang làm thủ tục gia hạn thẻ BHYT năm 2018.Năm ngoái có 1 số nhân …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *