Anh chị ơi cho em hỏi, Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 64 Thông tư số 38/2015/T…

Anh chị ơi cho em hỏi, Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì: “5. Đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu thì khi bán, tiêu thụ nội địa không phải làm thủ tục hải quan chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế nội địa theo quy định của pháp luật về thuế”.
Như vậy phần thuế GTGT của NVL không vượt quá 3% em nộp cho cơ quan thuế, Phần NVL trên 3% em tính thuế GTGT và thuế nhập khẩu nộp cho cơ quan hải quan rồi, Tiền thuế nộp ở 2 cơ quan này em kê khai và hoạch toán thế nào ạ. Mong anh chị giúp đỡ. Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 6, 2017

account_box admin

One thought on “Anh chị ơi cho em hỏi, Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 64 Thông tư số 38/2015/T…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *