Cả nhà cho mình hỏi trường hợp về ủy quyền xuất hóa đơn. Bên A ủy quyền cho bên …

Cả nhà cho mình hỏi trường hợp về ủy quyền xuất hóa đơn.
Bên A ủy quyền cho bên B xuất hóa đơn và thu tiền hàng. Trong quy định tại điều 17 tt39/2014/tt-btc về ủy quền xuất hóa đơn thì trên hóa đơn tiêu thực ng bán phải ghi thông tin của bên A và đóng dấu treo của bên A.
CH.Vậy hóa đơn dùng để xuất cho khách hàng là hóa đơn của cty A bàn giao cho bên B dùng. Hay bên B dùng chính hóa đơn của bên B.
Em xin cảm ơn ak.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 4, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *