Anh chị ơi Có ai đang lm kế toán công ty bất động sản k ạ Cho em hỏi xin ít ki…

Anh chị ơi
Có ai đang lm kế toán công ty bất động sản k ạ
Cho em hỏi xin ít kinh nghiệm với ạ ???
Em cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 4, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Anh chị ơi Có ai đang lm kế toán công ty bất động sản k ạ Cho em hỏi xin ít ki…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *