Em đang tham miu cho boss về thanh toán lương. Cả nhà cho em hỏi theo kinh nghiệ…

Em đang tham miu cho boss về thanh toán lương. Cả nhà cho em hỏi theo kinh nghiệm thực tế nghề nghiệp thì nên thanh toán lương tại ngày nào thì thuận tiện nhất:

A. Cứ đến ngày cuối của tháng
B. Ngày thứ 5 của tháng tiếp
C. Ngày thứ 10 của tháng tiếp
D. Ngày thứ 15 của tháng tiếp
E. Phương án khác ạ

Em xin cám ơn :’(

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 2, 2017

account_box admin

24 thoughts on “Em đang tham miu cho boss về thanh toán lương. Cả nhà cho em hỏi theo kinh nghiệ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *