do có một công việc đột xuất mình ko tham dự đc lớp học phần mềm kế toán misa tr…

do có một công việc đột xuất mình ko tham dự đc lớp học phần mềm kế toán misa trường học. mình muốn thuê một bạn làm giup quyết toán năm 2017. hãy liên lạc với mình nhé.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 2, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *