Chúc cả nhà cuối tuần ấm áp! …

Chúc cả nhà cuối tuần ấm áp! <3 Buổi offline tối thứ 5 vừa qua của #WHOBàHoàng về Thuế TNCN có một câu hỏi đang còn bỏ ngỏ, mong được các Anh/Chị diễn đàn WKT giúp đỡ ạ!

Câu hỏi: Công ty em là Công ty thương mại nên có bán hàng vào buổi sáng từ 08-12h chủ nhật và tính là 01 ngày công. HĐLĐ quy định, lương làm thêm giờ theo quy định của Luật Lao động.
Ví dụ: Ngày công ngày thường là 300.000đ. Vậy công ngày chủ nhật là 600.000đ, được miễn thuế 600.000-300.000=300.000đ, còn tính vào thu nhập chịu thuế TNCN là 300.000đ.

Trong trường hợp Cty trả cho NLĐ 700.000đ thì 100.000đ kia có được tính là thu nhập miễn thuế hay không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 2, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Chúc cả nhà cuối tuần ấm áp! …”

  • 100k ko đc tính. Việc miễn thuế đối với việc làm thêm ban đêm, ngày lễ…. được áp dụng đới với phần chênh lệch cao hơn so với ngày thường, còn phần tiền lương còn lại bằng với tiền lương làm việc ban ngày trong giờ bình thường thì bị tính thuế.

    => 700k-300k = 400k ko phải tính thuế.

    (Trích TT 111/2013/TT-BTC)

  • (1) Luật lao động: Các bạn ấy đang hiểu làm thêm ngày nghỉ 200% lương, nhưng Luật lao động quy định ít nhất 200%, nghĩa là có thể chi hơn 200%. (2)Về CP Thuế: Không được ghi nhận full 700 nếu công ty có quy định cụ thể mức hưởng, đk hưởng, cách tính chỉ 200% (Tức 600K); Phần vượt quá tính vào CP kế toán.(3) Thuế TNCN: Miễn thuế = Thực trả làm thêm – mức tiền công, lương bình thường = 700 – 300 = 400 miễn thuế TNCN. (Lưu ý ko vượt quá 200h/năm vs DN bình thường, 300h/năm vs DN đặc biệt…). Nghĩa là 100K kia vẫn được miễn thuế TNCN nhé. (Mình bóc tách từng nghiệp vụ 1, thuế nào thì Áp dụng theo văn bản đấy, ko đánh đồng lẫn lộn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *