Sửa đổi 09 tờ khai, biểu mẫu về thủ tục BHXH Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết …

Sửa đổi 09 tờ khai, biểu mẫu về thủ tục BHXH

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 125/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, sẽ tiến hành sửa đổi 09 tờ khai, biểu mẫu sau đây:

01 – Mẫu số 05-HSB: Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động
Bỏ thông tin ngày, tháng, năm cấp chứng minh thư nhân dân; bổ sung số định danh cá nhân của người bị tai nạn lao động/bệnh nghê nghiệp.
Quyết định – 636/QĐ-BHXH

02 – Mẫu số 12-HSB: Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh; bổ sung số định danh cá nhân của người hưởng chế độ hưu trí.
Quyết định – 636/QĐ-BHXH

03 – Mẫu số 13-HSB: Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh.
Quyết định – 636/QĐ-BHXH

04 – Mẫu số 14-HSB: Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần/Lương hưu/Trợ cấp một lần để đi nước ngoài định cư/Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH/Chuyển nơi quản lý hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH/Hưởng lại lương hưu/trợ cấp BHXH/Nhận lương hưu/trợ cấp BHXH của những tháng chưa nhận.
Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh; bỏ thông tin ngày, tháng, năm cấp chứng minh thư nhân dân.
Quyết định – 636/QĐ-BHXH

05 – Mẫu số 16-CBH: Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần
Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh và số chứng minh thư nhân dân; bổ sung số định danh cá nhân của người làm đơn đề nghị.
Quyết định – 828/QĐ-BHXH

06 – Mẫu số 18-CBH: Thông báo thay đổi thông tin người hưởng
Bỏ thông tin ngày, tháng, năm cấp chứng minh thư nhân dân; bỏ nơi cấp chứng minh thư nhân dân; bổ sung số định danh cá nhân của người hưởng.
Quyết định – 828/QĐ-BHXH

07 – Mẫu số 01-QĐ613: Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng
Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh; bỏ thông tin ngày, tháng, năm cấp chứng minh thư nhân dân; bỏ nơi cấp chứng minh thư nhân dân; bổ sung số định danh cá nhân của người làm đơn đề nghị.
Công văn – 2834/BHXH-CSXH

08 – Mẫu số 01-QĐ52: Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg
Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh; bỏ thông tin ngày, tháng, năm cấp chứng minh thư nhân dân; bổ sung số định danh cá nhân của người làm đơn đề nghị.
Công văn – 4281/BHXH-CSXH

09 – Mẫu số 02-QĐ52: Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg
Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh; bỏ thông tin ngày, tháng, năm cấp chứng minh thư nhân dân; bổ sung số định danh cá nhân của người làm đơn đề nghị.
Công văn – 4281/BHXH-CSXH

Nghị quyết 125/NQ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 29/11/2017.

Quý Nguyễn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 1, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *