Chúc các bác buổi tối vui vẻ. Mong các bác giúp đỡ em như sau: Trong điều 20 t…

Chúc các bác buổi tối vui vẻ.

Mong các bác giúp đỡ em như sau:

Trong điều 20 thông tư 39 có đoạn:
—————————-
“2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”
——————————————
Em đã đọc nhưng không thấy nhắc tới cách xử lý trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, hàng hóa đã giao, 2 bên chưa khai thuế.

Nhờ các bác chỉ giúp.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ

Em xin cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 30, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Chúc các bác buổi tối vui vẻ. Mong các bác giúp đỡ em như sau: Trong điều 20 t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *