bên e đăng kí nộp thuế qa mạng mà ký xong nhấn nộp thì nó lỗi thế này, mấy ngày …

bên e đăng kí nộp thuế qa mạng mà ký xong nhấn nộp thì nó lỗi thế này, mấy ngày rùi vẫn bị thế, ai giúp e với :((

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 30, 2017

account_box admin

3 thoughts on “bên e đăng kí nộp thuế qa mạng mà ký xong nhấn nộp thì nó lỗi thế này, mấy ngày …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *