Các bác xin chỉ giáo cho e vs.. Công việc kế toán trong trường mầm non như thế n…

Các bác xin chỉ giáo cho e vs.. Công việc kế toán trong trường mầm non như thế nào ạ? Mjk cần làm nhưng gì… E cảm ơn mọi người nhé… Bác nào biết chỉ giúp e với…
P/s: mới ra trg nên e vẫn còn mông lung lắm ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 29, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Các bác xin chỉ giáo cho e vs.. Công việc kế toán trong trường mầm non như thế n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *