Các ac vào nghề lâu có nhiều kinh nghiệm thực tế cho e hỏi chút ah. Bt chứng từ …

Các ac vào nghề lâu có nhiều kinh nghiệm thực tế cho e hỏi chút ah.
Bt chứng từ ngân hàng e thường chi từng đợt theo hợp đồng qua Unc, Séc. Vậy các chứng từ lưu trữ ngân hàng e phải kẹp những loại chứng từ gì cho đủ bộ ah. Vì nhiều khi làm unc xong ngân hàng trả em 1 liên có một số e làm mất đâu đó giờ phải làm sao ah. Em cảm ơn các ac.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 29, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *