Cả nhà ơi cho e hỏi chút. Em đky mã số thuế cá nhân cho doanh nghiệp mới thành l…

Cả nhà ơi cho e hỏi chút. Em đky mã số thuế cá nhân cho doanh nghiệp mới thành lập nhưng có những người đã được cấp mã số thuế cá nhân ở nơi khác rồi thì có fai đky 1 lần nữa ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 28, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà ơi cho e hỏi chút. Em đky mã số thuế cá nhân cho doanh nghiệp mới thành l…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *