Cả nhà cho em hỏi là nếu dùng hóa đơn điện tử thì phải dùng loại máy in nào ah?…

Cả nhà cho em hỏi là nếu dùng hóa đơn điện tử thì phải dùng loại máy in nào ah?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 28, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *