Công ty em chuyên sản xuất kinh doanh mặt hàng gỗ các loại. Có một vài loại gỗ c…

Công ty em chuyên sản xuất kinh doanh mặt hàng gỗ các loại. Có một vài loại gỗ chúng em phải thu mua của người dân (có đủ bảng kê thu mua mẫu 01/TNDN, chứng minh thư, hợp đồng, giấy xác nhận của địa phương). Có bạn nói với em là thu mua rồi bán ra lâm sản chưa qua chế biến của người dân vẫn được khấu trừ thuế GTGT 10%. nếu mua để chế biến thì được khấu trừ thuế GTGT 5% . điều này có đúng không ak? thông tư nghị định nào quy định việc này không? mong cả nhà chỉ dẫn giúp em!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 27, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *