Các bác ơi ai có gửi cho em xin ít kinh nghiệm quyết toán thuế công ty sản xuất …

Các bác ơi ai có gửi cho em xin ít kinh nghiệm quyết toán thuế công ty sản xuất dược phẩm với ạ, em đang cần gấp để chuẩn bị quyết toán, em cảm ơn nhiều hay quyết toán thuế trong công ty sản xuất dược phẩm thì cần lưu ý chuẩn bị vấn đề gì ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 26, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *