Về thuế TNCN đối với tiền thuê nhà hỗ trợ nhân viên -. Một bạn hỏi Sáng Nguyễn, …

Về thuế TNCN đối với tiền thuê nhà hỗ trợ nhân viên -. Một bạn hỏi Sáng Nguyễn, tranh thủ trả lời lưu ý luôn cho các bạn trường hợp thu nhập 2 nơi nhưng vẫn có thể ủy quyền quyết toán …
– Anh cho e hỏi về tiền thuê nhà tính vào TNCT khi tính thuế TNCN với ạ. Ông A làm tại công ty X và cty X trả tiền thuê nhà cho ông A. Ngoài ra ông A có thu nhập vãng lai 18tr đã khấu trừ tại nguồn. E muốn hỏi a mà 15% tiền nhà tính trên thu nhập chính và vãng lai hay chỉ tính trên TN tại cty X ạ. E cảm ơn a ạ
– Sáng Nguyễn: 15% trên thu nhập chịu thuế mà em quyết toán (chưa bao gồm tiền thuê nhà). Nó phụ thuộc em tự quyết toán hay là ủy quyền quyết toán tại X. Ví dụ tự quyết toán thì bao gồm cả thu nhập vãng lai. Còn ủy quyền tại X thì do em có thu nhập 2 nơi, nơi vãng lai đó em đã khấu trừ 10% thì em khi em ủy quyền tại X thì phần vãng lai đó em ko được quyết toán —> Thu nhập để tính 15% đó là tại X

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 25, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *