Trong nhóm có a/c/b nào muốn học f2 acca online ở unity ko ạ?? Vì đang trong đợt…

Trong nhóm có a/c/b nào muốn học f2 acca online ở unity ko ạ?? Vì đang trong đợt giảm giá và học online sẽ tiết kiệm hơn nên có ai muốn học cùng em ko ạ, học chung thì sẽ đỡ tốn tiền và thời gian so với học trung tâm ạ. A/c/b nào quan tâm có thể cmt hoặc ib em ạ, em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 25, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Trong nhóm có a/c/b nào muốn học f2 acca online ở unity ko ạ?? Vì đang trong đợt…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *