Công ty mình ở Cầu giấy, đang tính tìm 1 công ty cpn giấy tờ, mình đã sử dụng vi…

Công ty mình ở Cầu giấy, đang tính tìm 1 công ty cpn giấy tờ, mình đã sử dụng viettel, hàng tháng gần 1tr, nhưng bên đó bảo ít quá nên 0 ghi hóa đơn (bực, vì nó sai quy định) nhưng nó 0 ghi thì mình đành chịu. 0 biết mọi ng dùng cpn công ty nào có ghi hóa đơn đầy đủ 0 ah?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 25, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Công ty mình ở Cầu giấy, đang tính tìm 1 công ty cpn giấy tờ, mình đã sử dụng vi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *