chào tất cả mọi người . mọi người cho mình hỏi . với mẫu đơn nộp thuế này thì Ct…

chào tất cả mọi người . mọi người cho mình hỏi . với mẫu đơn nộp thuế này thì Cty có được đại diện cho cá nhận nộp thuế k ạ ? mình cám ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 25, 2017

account_box admin

2 thoughts on “chào tất cả mọi người . mọi người cho mình hỏi . với mẫu đơn nộp thuế này thì Ct…”

  • Đây là mẫu quyết toán thuế tncn của cá nhân thì tự cá nhân phải ký và nộp cho cơ quan thuế, trường hợp đặc biệt cá nhân làm giấy ủy quyền cho công ty ký thay và chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế thay nếu cty chấp nhận ký trong bản ủy quyền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *