[XIN CHỈ DẪN] Các bác cho em xin hỏi chút ạ Công ty em thành lập từ cuối tháng …

[XIN CHỈ DẪN]

Các bác cho em xin hỏi chút ạ
Công ty em thành lập từ cuối tháng 4/2017, đã nộp thuế môn bài, nộp tờ khai theo phương pháp trực tiếp , công ty đến giờ vẫn chưa hoạt động, chưa đặt in hoá đơn
Giờ muốn xin chuyển sang tính thuế theo phương pháp khấu trừ để bắt đầu kinh doanh

Em cần phải làm tuần tự những bước nào ạ
Em cám ơn các bác nhiều

[EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC TIỀN BỐI]

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 24, 2017

account_box admin

2 thoughts on “[XIN CHỈ DẪN] Các bác cho em xin hỏi chút ạ Công ty em thành lập từ cuối tháng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *