Sắp hết năm 2017, doanh nghiệp cần phải làm những công việc này Những tháng cuố…

Sắp hết năm 2017, doanh nghiệp cần phải làm những công việc này

Những tháng cuối năm luôn là khoảng thời gian bận rộn với mọi doanh nghiệp. Nhưng dù bận rộn như thế nào, thì doanh nghiệp cũng phải chuẩn bị để thực hiện những công việc pháp lý sau đây:

Trước ngày

25/11/2017

Nộp Báo cáo tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp trong năm 2017

Trước ngày

31/12/2017

Nộp Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động của năm 2017

Nộp Báo cáo về công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại doanh nghiệp trong năm 2017

Nộp tờ khai lệ phí môn bài nếu trong năm 2017 có thay đổi về vốn điều lệ dẫn đến thay đổi mức lệ phí phải nộp từ năm 2018

Trước ngày

30/01/2018

Tạm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp của quý IV năm 2017

Nộp tiền lệ phí môn bài của năm 2018

Trước ngày

30/3/2018

Nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2017

Nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2017

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 24, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Sắp hết năm 2017, doanh nghiệp cần phải làm những công việc này Những tháng cuố…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *