Help me!!!! Khách hàng của em nhất định bắt huỷ hoá đơn do kế toán không viết SỐ…

Help me!!!!
Khách hàng của em nhất định bắt huỷ hoá đơn do kế toán không viết SỐ TÀI KHOẢN của họ lên hoá đơn.
Cho em xin ít cao kiến để xử lý ạ!!!
Cảm ơn các bác.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 23, 2017

account_box admin

22 thoughts on “Help me!!!! Khách hàng của em nhất định bắt huỷ hoá đơn do kế toán không viết SỐ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *