các bác cho em hỏi với ạ bên em có 1 bạn nghỉ sinh em bé, em đã báo giảm thành c…

các bác cho em hỏi với ạ
bên em có 1 bạn nghỉ sinh em bé, em đã báo giảm thành công qua Bảo hiểm online
giờ em làm mẫu C70a-HD cho 1 bạn í để nhận tiền bảo hiểm thì các thông tin như em bôi vàng điền đầy đủ rồi chứ ạ?
Ngoài ra khi đi nộp còn phải mang theo giấy tờ hay biểu mẫu gì nữa k ?
em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 23, 2017

account_box admin

7 thoughts on “các bác cho em hỏi với ạ bên em có 1 bạn nghỉ sinh em bé, em đã báo giảm thành c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *