anh chị cho em hỏi trường hợp làm thủ tục giải thể công ty cổ phần với cơ quan t…

anh chị cho em hỏi trường hợp làm thủ tục giải thể công ty cổ phần với cơ quan thuế có phức tạp không ạ? bên em thành lập từ năm 2007 đến giờ chưa quyết toán lần nào, khoản công nợ với khách hàng lằng nhằng lắm ạ, có nhiều khách hàng chưa thanh toán, với hàng tồn kho cũng còn khoảng hơn 1 tỷ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 23, 2017

account_box admin

4 thoughts on “anh chị cho em hỏi trường hợp làm thủ tục giải thể công ty cổ phần với cơ quan t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *