Mọi ng cho e hỏi với ah: Tháng 11 e phát hiện có 2 hóa đơn đầu vào của tháng 3 v…

Mọi ng cho e hỏi với ah:
Tháng 11 e phát hiện có 2 hóa đơn đầu vào của tháng 3 và tháng 4 bị kê khai sót. Tháng 6 bên e được thông báo hoàn thuế của quý I. Tháng 8 được hoàn thuế của quý II. Vậy bây giờ em kê khai 2 hóa đơn đó vào quý 4 có được khấu trừ thuế không ah?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 22, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi ng cho e hỏi với ah: Tháng 11 e phát hiện có 2 hóa đơn đầu vào của tháng 3 v…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *